Cieszyn – 11.11.2023r.

Mikrolas w Cieszynie na 11 listopada.

W Cieszynie posadziliśmy pierwszy nasz mikrolas (No 1) jako Forest Maker (działamy od sierpnia 2023 r.). Mikrolas zasadziliśmy z mieszkańcami i mieszkankami Cieszyna w dniu szczególnym, bo 11 listopada. Czy można sobie wyobrazić piękniejsze obchodzenie Dnia Niepodległości niż społeczne sadzenie lasu, a w nim gatunków rodzimych, jak dęby, lipy, graby, osiki czy buki? To wspólny wład w ochronę naszej polskiej flory i edukację przez działanie. W dzielnicy Podgórze mieszkańcy razem z miastem posadzili w sumie 600 drzew i krzewów. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją mieszkańców, którzy licznie przyszli i obsadzili cały teren. Byli z nami inicjatorzy jego posadzenia, Burmistrz Miasta Cieszyna – Gabriela Staszkiewicz i Aleksander Dorda z Urzędu Miasta Cieszyn.

Punktem wyjścia dla mikrolasu, który powstał w samym środku osiedla, były cieszyńskie leśne rezerwaty przyrody. Chronią one zbliżone do stanu naturalnego i bogate w gatunki niewielkie kompleksy leśne. Jako Forest Maker przygotowaliśmy podłoże zgodnie z metodą Miyawaki. Do zbudowania gleby wykorzystano w 100% organiczne materiały z najbliższej okolicy Cieszyna ograniczając ślad węglowy.  Zorganizowaliśmy też stoisko edukacyjno-przyrodnicze, gdzie edukatorki z Forest Maker animowały mieszkańców o roli bioróżnorodności w mieście.

Po posadzeniu mikrolasu odbył się spacer przyrodniczy w rejonie osiedla Podgórze z dr Kasprem. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie zbiorowisk ruderalnych dla bioróżnorodności. Dzień wcześniej w Oranżerii Zamku Cieszyn dr Kasper wygłosił wykład na zaproszenie Pani Burmistrz w ramach kampanii edukacyjnej „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”. Tematem była czwarta przyroda i natura urbana oraz ich znaczenia dla ochrony bioróżnorodności oraz adaptacji do zmian klimatu.

Mikrolas i towarzyszące wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”.

 

Miasto Cieszyn: Informacja na miejskim portalu

Media: OX Portal Śląska Cieszyńskiego

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2023-11-27