Mikro Las Miyawaki

Szybki Wzrost i Bioróżnorodność

Metoda Mikrolasów i Jej Twórca

Metoda mikrolasów została opracowana przez wybitnego japońskiego botanika, Akirę Miyawakiego. Opracował on technikę sadzenia lasów wraz z tworzeniem siedliska leśnego na niewielkiej powierzchni terenu. Metoda ta czerpie z obserwacji naturalnych procesów, ekosystemów leśnych zbliżonych do naturalnych i pierwotnych – jest wynikiem ponad 50 lat jej wdrażania w różnych częściach świata. Zapewnia relatywnie szybki wzrost, wysoki stopień bioróżnorodności i trwałość, a co najważniejsze jest skuteczną metodą w budowaniu siedliska leśnego na zdegradowanym podłożu.

Szybki Wzrost i Bioróżnorodność
A gdybyś sobie wymarzył/ła LAS, który:

Rośnie kilka razy szybciej …. W tej metodzie inspirowanej przyrodą nie ma drogi na skróty! Warto pamiętać, że las nie rośnie 10 x szybciej jak podaje wiele źródeł internetowych, ale w warunkach europejskich 2 x szybciej (co jest znakomitym rezultatem!) niż konwencjonalnie zakładane lasy i plantacje. Szybki wzrost nie jest jednak najważniejszą korzyścią tej metody sadzenia lasów.

Jest 18 x bardziej bioróżnorodny… Mikrolas Forest Maker stanowi też cenną, nową ostoję dla miejskiej bioróżnorodności, w tym bogatego świata zwierząt, z którymi współdzielimy wiele przestrzeni w miastach. Znajdą tu schronienie m.in. ptaki śpiewające, zapylacze, płazy czy jeże. Jeden mikrolas 200 m2, to ok. 30 różnych gatunków roślin. Znajdą tu schronienie m.in. ptaki śpiewające, zapylacze, płazy czy jeże. W 2019 w 7 posadzonych holenderskich mikrolasach metodą Miyawaki znaleziono łącznie 176 gatunków zwierząt. Rosnące w nich rodzime gatunki drzew są potencjalnie domem dla 80 gatunków owadów.

Gęstość Sadzenia i Szybki Wzrost
Jest 30 x gęściej posadzony…. Miejskie mikrolasy Forest Maker, sadzimy bardzo gęsto i zgodnie z metodą sadzenia lasów opracowaną przez wybitnego japońskiego botanika, Akirę Miyawakiego. Naukowiec opracował technikę sadzenia lasów na trudnych terenach i w miastach. Gęstość nasadzeń to jeden z kluczowych czynników szybszego wzrostu roślin.

Cykularność i Ekologia
Filtruje powietrze i wodę, jest cyrkularny. W Forest Maker dbamy, aby Mikrolas był miejscem, gdzie idea cyrkularności i gospodarki obiegu zamkniętego w parku będzie wdrażana w praktyce – liście z parku (jeżeli będą grabione) będzie można ściółkować w lesie, do jego “nawożenia” wykorzystywać lokalnie wytworzony kompost a drzewa czy gałęzie z wycinek będzie można w lesie pozostawić do dekompozycji. Mikrolas inicjuje procesy glebotwórcze i zapewnia odpowiednią cyrkularność – taki rozwijający się mikrolas działa jak „glebarium”, przetwarzając materię organiczną, jak liście, pokos czy drewno – pochłaniając węgiel, budując próchnicę, retencjonuje wodę.

Brak Konieczności Nawożenia Sztucznego
Nie wymaga nawozów sztucznych… Metoda Miyawaki czerpie z obserwacji naturalnych procesów, ekosystemów leśnych zbliżonych do naturalnych i pierwotnych. Nacisk kładzie się na przygotowanie i budowanie gleby. Przygotowując głęboko glebę wykorzystujemy do tego rodzime “czarne złoto”, czyli kompost z miejskich kompostowni, wyprodukowany z bio-odpadów przetworzonych dzięki segregacji mieszkańców.

Efekty Klimatyczne
Dorosły las pochłania rocznie do 4200 km CO2… Zagraniczne badania są obiecujące. W Forest Maker nie tylko sadzimy mikrolasy, edukujemy, ale zaczynamy badania na temat efektywności wykorzystaniu mikrolasów w adaptacji miast do zmian klimatu. Interesuje nas pochłanianie pyłów, sekwestracja CO2, retencja wody opadowej, chłodzenie, czyli obniżanie temperatury otoczenia.

Ochrona i Funkcje Lasu
Równoważy skutki śladu węglowego w raporcie ESG… Badania naukowe pokazują wprost, że standardowy mikrolas, świeżo posadzony, o pow. 200 m2 sekwestruje rocznie średnio ok. 250 kg CO2 i jest domem dla 500 różnych gatunków zwierząt i roślin. Ta zdolność jeszcze zwiększa się w miarę, jak mikrolasy rosną i stają się coraz starsze (po 10 latach od posadzenia niektóre mikrolasy pochłaniają rocznie z atmosfery do 630 kg).

Dzięki temu, że szybko rośnie, w naturalny sposób daje ochronę przed wiatrem i hałasem, zgiełkiem miast. Jest to tańsze i piękniejsze rozwiązanie niż stosowanie klasycznych ekranów dźwiękoszczelnych.

Daje cień, obniża temperaturę o 3 st… naturalnie szybki wzrost, przekłada się na cień, dzięki któremu temperatura w okolicy mikrolasu, w miejskiej dżungli, obniża się o 3 st c.

Retencja Wody i Ekosystem
Zapewnia retencję wody… Metoda sadzenia lasów kieszonkowych pozwala na lepszą adaptację do coraz bardziej zmieniającego się środowiska – zróżnicowana zieleń chłodzi, wpływa korzystnie na mikroklimat, ale też magazynuje wodę opadową.

Zapewnia schronienie owadom, ptakom, małym zwierzętom Lasy kieszonkowe są ważne również ze względu na pomoc pożytecznym owadom, ale też coraz rzadszym ptakom śpiewającym, w tym słowikom czy wróblom. Mogą być więc skutecznymi i stosunkowo tanimi narzędziami dla tworzenia nowych miejsc dla dzikiej przyrody w miastach.

Zastosowanie w Mieście
Rośnie w centrum, na osiedlu, pod blokiem…. balkonem… Mikrolasy Forest Maker są świetnym i szybkorosnącym rozwiązaniem dla zabetonowanych terenów, gdzie brakuje drzew lub mogłoby być ich więcej. To także narzędzie dla nowych parków i osiedli, aby były bardziej bioróżnorodne, przyjazne dla nas i pozaludzkich istot. No i sadzimy je razem, edukując mieszkańców miast o roli gleby, retencji wody, klimacie i rodzimej roślinności w zieleni miejskiej.

Rozprzestrzenianie się Metody
Metoda sadzenia mikrolasów stosowana jest na całym świecie w bardzo różnych kontekstach (też w warunkach erozji gleby, pustynnienia czy zanieczyszczenia). Zyskuje na popularności w miastach europejskich szczególnie po pandemii COVID-19, ponieważ w sadzeniu mikrolasów bardzo ważne jest udział lokalnej społeczności.

Brak Konieczności Pielęgnacji
Nie wymaga pielęgnacji, podlewania, tylko po prostu ŻYJE… Miejskie mikrolasy wymagają mniej pielęgnacji i podlewania już po posadzeniu, nie trzeba ich w ogóle nawozić. Badania pokazują, że aż 97% posadzonych drzew i krzewów metodą Miyawakiego przeżywa. Taki miejski mikrolas dla nas “pracuje”.

Gatunki Rodzime i Samoregulacja
Współczesna zieleń miejska jest planowana pod linijkę i zwykle oparta na gatunkach obcych, a nie rzadko inwazyjnych. Niewiele w niej miejsca dla naturalności i bioróżnorodności. W lasach Miyawaki używa się tylko gatunków rodzimych takich, jak kalina, kruszyna, szakłak, dzika jabłoń, czereśnia ptasia czy osika. W tego typu siedliskach programujemy tak naprawdę las, by sam się regulował i adaptował do zmian klimatu i miejskiej wyspy ciepła. Po 3 latach oddajemy pole naturalnym procesom i ograniczamy do zera koszty pielęgnacji.

Ekologiczna Przyszłość
Las, który jest …. Piękny W mikrolesie nic się nie zmarnuje! Liście i drewno zamienią się w cenną, leśną próchnicę, co pozwoli zatrzymać w lesie dużą ilość wody (taki mikrolas działa lokalnie jak gąbka!) i wiązać węgiel z atmosfery.