Mikro Las Społecznościowy

Planting Day / Organizacja przyrodniczych eventów

Planting Day – Organizacja Przyrodniczych Eventów

Dołącz do nas, dbaj o przyrodę. Razem z Tobą zaopiekujemy się przyrodą obok nas.

Spontaniczne Sadzenie
Idea sadzenia w Forest Maker jest taka, żeby uzyskać maksymalnie losowy układ różnych gatunków sadzonych w dość spontaniczny sposób. Nie należy sadzić takich samych gatunków obok siebie – tylko różne.

Sadzenie z Lokalną Społecznością
W dniu sadzenia, firma Forest Maker, buduje ścieżkę techniczną unikając nadmiernego zadeptywania gleby i lasu. Nie jest to konieczne, ale dla ułatwienia sadzenia cały teren dzielimy taśmami/sznurkami.

Pionierskie Projekty Renaturyzacji
Mikrolas znajdujący się między blokami, mieszkańcy sami będą mogli obserwować, jak rośnie. Dla dzieci takie żywe laboratorium to realna wartość. To miejsce, w którym mogą uczyć się szacunku do przyrody i poznawać mechanizmy, jakie w niej panują.

Zabawa Edukacyjna podczas Sadzenia
Końcowym efektem ma być naturalnie wyglądający i samoregulujący się, gęsty las na ograniczonej przestrzeni, składający się z dużej liczby rodzimych gatunków drzew i krzewów dobranych zgodnie z typem siedliska przyrodniczego. Ta mozaika różnogatunkowych roślin już na samym początku będzie wyglądała interesująco. Z czasem układ mikrolasu stanie się wielopiętrowy.

Planowanie Twojego Planting Day
Sadząc mikrolasy w odwzorowaniu środowiska naturalnego wspiera się nie tylko lokalną bioróżnorodność, ale także mikroklimat. Zieleń ma zdolność oczyszczania powietrza i magazynowania wody, dzięki czemu działa jak gąbka. Jest to szczególnie ważne adaptując miasta do postępujących zmian klimatu.

Event Bioróżnorodności
W tym ekosystemie obowiązują prawa natury, tutaj nie sadzimy pod linijkę. Ale w tym szaleństwie jest metoda – zapewnia dr. Kasper Jakubowski z Forest Maker, pomysłodawca akcji.

Wspólne Poszukiwanie Miejsc na Twój Las
Firma Forest Maker aktywnie uczestniczy w doborze najlepszej lokalizacji do posadzenia miejskiego mikrolasu.

Ślad Leśny, Nie Węglowy
Spodziewamy się, że już w pierwszym roku przyrost drzew będzie bardzo wyraźny. Za trzy lata dzieciaki będą mogły spróbować, jak smakuje dzika jabłoń czy grusza.

Zmiana Krajobrazu Polskich Miast
Las Miyawaki to coś, co może zostać posadzone zarówno przez samorząd, organizacje pozarządowe jak i dewelopera i jest lepszym rozwiązaniem niż setki nawet nasadzeń zamiennych.

Zagraj w Zielone
Działania tego typu wpływają na odbiór przestrzeni, która staje się znacznie bardziej przyjazna dla ludzi i zwierząt regulując temperaturę powietrza, a także wpływając na estetykę miejsca.