FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych lasów.

Co to jest las kieszonkowy/ mikroLas Miyawaki?

MikroLas Miyawaki / las kieszonkowy Miyawaki to las zbudowany ściśle według metody opracowanej przez japońskiego botanika Akirę Miyawakiego. Idea mikroLasów Miyawaki zakłada przywracanie natury na obszary zdegradowane i miejskie. Sukces lasów Miyawaki zawdzięczany jest odpowiedniemu przygotowaniu podłoża, zaczerpywaniu wiedzy z natury o składzie gatunkowym, przyśpieszaniu naturalnych procesów glebotwórczych oraz naśladowaniu procesów zachodzących w puszczach.

Jaka jest różnica pomiędzy lasem kieszonkowym/ mikroLasem Miyawaki a zwykłym lasem?

W Polsce lasy sadzone przez człowieka to głównie lasy użytkowe nastawione na pozyskiwanie drewna. W dużej mierze są to lasy jednogatunkowe – z przewagą lasów sosnowych. Lasy te rosną relatywnie wolno a ich bioróżnorodność – początkowo bardzo ograniczona – również rozwija się powoli. MikroLasy Miyawaki to założenia wielogatunkowe – na obszarze 250m2 sadzone jest 30-40 różnych gatunków roślin. Od początku w mikroLesie sadzone są rośliny budujące piętrowość lasu. Dzięki przygotowaniu gleby, przywróceniu procesów glebotwórczych, odpowiedniemu doborowi gatunkowemu i przyśpieszaniu naturalnych procesów mikroLas jest 18x bardziej bioróżnorodny od lasów gospodarczych. Rośnie też 2-3 razy szybciej.

Jaka jest minimalna powierzchnia, na której można założyć las kieszonkowy/ mikroLas Miyawaki?

Zgodnie metodą Miyawaki powierzchnia mikroLasu powinna wynosić 250m2 i taką powierzchnię zalecamy. Nie zawsze mamy taką powierzchnię do dyspozycji więc już nawet 100m2 pozwala na stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni leśnej. Standardowy obszar 250m2 może być podzielony na mniejsze parcele (na przykład z powodu przebiegających instalacji podziemnych lub innych przeszkód) i nie zawsze stanowi jeden zwarty zagajnik. MikroLasy wkomponowują się w zurbanizowany teren – powierzchnia i kształt lasu Miyawaki wynika z warunków i możliwości danego obszaru.

Czy na każdym gruncie można założyć mikroLas?

Tak mikroLasy można założyć na każdym gruncie. Główną ideą mikroLasów Miyawaki jest przywrócenie leśnych stanowisk zbliżonych do naturalnych na obszarach zdegradowanych czy silnie zurbanizowanych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża, starannemu doborowi składu gatunkowego oraz odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym mikroLas urośnie na każdym stanowisku.

Czy przed rozpoczęciem prac przeprowadzane są badania gleby?

Tak, każdy teren, na którym powstanie nasz mikroLas jest badany w celu optymalnego przygotowania podłoża i ściółki oraz odpowiedniego doboru gatunkowego. Czasami w badaniach laboratoryjnych odkrywamy czym mogła być skażona gleba i w jaki sposób można bezpiecznie zneutralizować substancje w niej zawarte.

W jaki sposób przygotowywana jest gleba dla mikroLasu? Czy ziemia jest wymieniana?

Zgodnie z metodą Miyawaki przed posadzeniem mikroLasu przygotowujemy glebę na głębokość 1m z użyciem ciężkiego sprzętu oraz naturalnych materiałów wzbogacających podłoże. Staramy się korzystać z lokalnych zasobów i dostawców materii organicznej. Proporcje i skład mieszanki glebowej ustalany jest na podstawie badań podłoża, konkretnego stanowiska oraz doboru gatunkowego. Dzięki odpowiednio przygotowanemu podłożu mamy pewność, że wzbogacona gleba będzie bogatym źródłem niezbędnych zasobów dla szybko rosnącego lasu. Odpowiednie przygotowanie gleby dla mikroLasu stanowi początek naturalnych procesów glebotwórczych, które dzięki odpwoednim substancjom i zaszczepionym mikroorganizmom oraz obiegowi zamkniętemu będą naturalnie przebiegać przez kolejne lata.
Ważne: nie wywozimy pierwotnej gleby i nie używamy sztucznych nawozów!

Czym się kierujemy w tworzeniu modelu drzewostanu w mikroLesie – jak dobierany jest skład gatunkowy?

Podstawą zasadą jaką się kierujemy podczas doboru składu gatunkowego w mikroLesie Miyawaki jest obserwacja natury i współdziałanie zgodnie z jej rytmem. Inaczej będzie wyglądał las na terenie podmokłym, gliniastym czy piaszczysty. Tak samo las na północnym wschodzie będzie miał inny skąłd gatunkowy niż ten na południowym zachodzie. Dobierając rośliny korzystamy wyłącznie z rodzimych gatunków, często sadzimy drzewa, których sukcesja jest powolniejsza lub wręcz niemożliwa w obecnych zmienionych przez człowieka warunkach. Dobieramy rośliny tak aby zapewnić pokarm zapylaczom, ptakom czy małym ssakom. Dbamy też o piętrowość lasu – poza drzewami w naszych mikroLasach są krzewy oraz runo leśne.

Jakie zabiegi przeprowadzane są po posadzeniu mikro lasu i do kiedy?

MikroLasy Miyawaki wymagają pielęgnacji jedynie przez 3 lata od posadzenia! Po tym czasie, jeżeli wszystko było przygotowane i serwisowane zgodnie z metodą, las staje się bezobsługowy i bezkosztowy. Zabiegi jakie przeprowadzamy w fazie młodego lasu to przede wszystkim odchwaszczanie, usuwanie gatunków inwazyjnych, uzupełnianie ściółki i podlewanie w okresie długotrwałej suszy. Dbamy też o siatkę chroniącą przed intruzami, wymieniamy obumarłe sadzonki, sprawdzamy czy nie pojawiły się choroby lub szkodniki mogące zaszkodzić młodym nasadzeniom. A po 3 latach dajemy pracować matce naturze 😊

Czy możliwe jest tworzenie iglastych mikroLasów?

Tak, możliwe jest posadzenie mikroLasu iglastego. Inspirujemy się przyrodą, w której często spotykamy stanowiska z dominacją drzew iglastych. Dbając o różnorodność biologiczną staramy się zawsze aby w mikroLesie znalazły się inne gatunki wzbogacające florę i pozytywnie wpływające na rozwój takiego ekosystemu. Urozmaicamy też skład gatunkowy mikroLasu poprzez rośliny z piętra podszytu i runa leśnego.

Czy metoda mikroLasów Miyawaki sprawdza się jako nasadzenia zastępcze?

MikroLasy Miyawaki mają szansę idealnie sprawdzić się jako nasadzenia zastępcze. Trwają zaawansowane rozmowy nad urzędową formalizacją takiego rozwiązania. Z punktu widzenia biologicznego mikroLasy Miyawaki są zdecydowanie bardziej wartościowym „nasadzeniem zastępczym” niż pojedyncze nasadzenia drzew z uwagi na znacząco większą bioróżnorodność, naśladowanie naturalnych procesów oraz tworzenie bogatych ekosystemów.

Kiedy można sadzić mikroLasy? Czy są optymalne terminy sadzenia?

Najlepszym terminem do sadzenia roślin jest jesień i wczesna wiosna ale tak naprawdę jedynym ograniczeniem nie pozwalającym na sadzenie mikroLasów jest zamarznięta gleba. W okresie letnim również możliwe jest zakładanie mikroLasów – trzeba jedynie zadbać o odpowiednie nawodnienie roślin zanim się dobrze ukorzenią.

Co dzieje się w dniu sadzenia?

Dzień sadzenia, czyli Planting Day to wielkie święto natury i człowieka! Dla nas to zwieńczenie naszej pracy i ulubiony moment, w którym spotykamy się ze społecznością zaangażowaną w sadzenie mikroLasu. W sadzeniu drzew i tworzeniu lasu kryje się wielka moc, która dodaje uczestnikom energii i radości. Sadzenie wciąga i sprawia, że ludzie stają się lepsi. Bardziej wrażliwi, przyjaźni do siebie nawzajem. Czują nie tylko więź z współtwórcami lasu ale z całą otaczającą nas przyrodą i światem. I choć mikroLas jest maleńki to niesie ze sobą niewyobrażalną siłę i energię, którą musisz poczuć na własnej skórze, żeby w nią uwierzyć.

Co zawiera event przygotowany podczas dnia sadzenia?

Przede wszystkim dbamy o to by każdy uczestnik wydarzenia był bezpieczny (ubezpieczenie), dobrze poinformowany (regulamin, instrukcja sadzenia) i przygotowany do działania (szpadle, łopatki, taczki, rękawiczki). Przygotowujemy i opisujemy sadzonki, nasi edukatorzy pomagają dobrać rośliny i informują o zasadach zakładania lasu. Pomagamy w prawidłowym posadzeniu roślin oraz zabezpieczeniu ich ściółką. Dbamy o dobrą atmosferę i klimat wydarzenia. Edukujemy i bawimy. W zależności od potrzeb przygotowujemy atrakcje i warsztaty ekologiczne, artystyczne, sportowe – zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zapewniamy też napoje i proste posiłki.

Jaki jest koszt posadzenia lasu 250m2?

Standardowy koszt założenia mikroLasu Miyawaki to ok. 350zł/m2. Przy większych założeniach ta cena proporcjonalnie spada.