Edukacja z Forest Maker

Mikro wyprawy po miejskiej dżungli

Harmonia Miasta i Natury

Forest Maker to inicjatywa wspierająca harmonię między miastem a naturą. Poprzez edukację, ochronę bioróżnorodności i integrowanie przyrody z życiem miejskim, tworzy zrównoważone przestrzenie, promując równowagę między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Miejskie Safari
Ta natura podlega intensywnym zmianom, różniąc się składem gatunkowym od ekosystemów znanych z przeszłości. Pojawiają się w niej gatunki synantropijne, związane z człowiekiem czy obce, a w tej grupie są też gatunki inwazyjne. Tworzymy w ten sposób „nowe środowiska” i nowe warunki dla odnawiania się przyrody.

Mikro Wyprawy po Miejskiej Dżungli
Potrzebujemy w miastach trochę więcej chaosu i mniej uporządkowania. To jest kwestia mniejszych kosztów utrzymania zieleni i naszego przetrwania. Potrzebujemy zostawić przyrodzie także tej w mieście trochę więcej przestrzeni, gdzie może gospodarować sama. Dotyczy to architektury i projektowania w niej nisz, w które wprowadzimy zieleń albo skolonizuje je sama. To też pokazuje, że czeka nas mniej projektowania, a więcej włączania i inicjowania pewnych procesów, którymi będziemy sterować.

Wykłady dr. Kaspra
Udział specjalistów i kadry naukowej w fundacji zapewnia za to odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć – tak, aby spełniały założenia programowe.

Zielona Edukacja w Działaniu
W Forest Maker stawiamy nowoczesną – w dobrym tego słowa znaczeniu – ofertę edukacyjną dla mieszkańców miast. Edukacja ekologiczna może być formą alternatywnego, ciekawego spędzania czasu w przyrodzie, bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Nie chodzi nam o suche przekazywanie wiedzy, lecz o emocjonalny kontakt z przyrodą dostosowany do potrzeb dzieci, ale też dorosłych; o ten balans, który ciągle wypracowujemy pomiędzy „gadanym” a „zabawowym” czy „zaplanowanym”, a „spontanicznym”. W końcu i tak sama przyroda konkretnego miejsca i zmieniające się pory roku tworzą scenariusze naszych spacerów.

Kształtowanie Kadry Specjalistów
Forest Maker stale współpracuje z najlepszymi edukatorami i edukatorkami przyrodniczymi w Polsce. Naszym partnerem w edukacji jest Fundacja Dzieci w Naturę.

Wyprawa po Czwartej Przyrodzie
Czwarta przyroda to najczęściej tak zwane puste przestrzenie, które człowiek wyeksploatował i zniszczył, a które bardzo szybko wypełnia natura. To już nie jest dziewicza przyroda. Naukowcy mówią o „nowej” dzikiej przyrodzie, którą musimy dziś zdefiniować na nowo.

Spacer po Parkach Miejskiej Natury
Mikrowyprawy i zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli prowadzone przez Fundację Dzieci w Naturę odbywają się także na nieużytkach i przyciągają tłumy mieszkańców. Nowoczesna edukacja ekologiczna jest argumentem za ochroną siedlisk przyrodniczych nawet na bardzo przekształconych poprzemysłowych terenach w miastach. Naturalne procesy sukcesji powinny być zachowane, inicjowane i uczytelnione z niewielką ingerencją w podłoże.

Odkrywanie Przyrody z dr. Kasprem
Odpowiednia dawka natury jest niezbędna w prawidłowym rozwoju naszych dzieci. Szczególnie w okresie 0-6 lat, kiedy zachodzą podstawowe procesy w naszym mózgu. Kontakt z naturą jest wtedy konieczny, jeżeli nasze dzieci mają być samodzielne, zdrowe, skoncentrowane, a nie rozproszone; by mogły rozwijać się odpowiednio i, co pokazują badania, być pewne siebie i łatwo adaptować się do nowych sytuacji. Czy aby nie takie cechy cenimy najbardziej w świecie dorosłych, poważnych ludzi.