Przyszłość Przyjaznych Dla Natury Miast

W dzisiejszych czasach, gdy miasta rosną w zastraszającym tempie, zachowanie równowagi między życiem miejskim a naturą staje się kluczowym wyzwaniem. Jednak istnieją inicjatywy, takie jak Forest Maker, które promują harmonię między miastem a przyrodą. Dowiedz się, jak organizacja ta integruje naturę z życiem w mieście poprzez edukację, tworzenie ekosystemów miejskich i ochronę bioróżnorodności. Poznaj sposoby, w jakie mieszkańcy miast mogą aktywnie uczestniczyć w sadzeniu lasów, tworzeniu nowych przestrzeni przyjaznych dla przyrody i zmienianiu krajobrazu polskich miast.

Lasy kieszonkowe

Koncepcja prof. Miyawakiego może być odpowiedzią na „betonozę” polskich miast. Mikrolasy to enklawa dla mieszkańców i dzikich zwierząt, których coraz więcej mieszka w naszych miastach. Ich obecność to okazja do rozmaitych obserwacji (np. ptaków, płazów, gadów czy małych ssaków). Mikrolas to przestrzeń pozwalająca na edukację przyrodniczą, własne obserwacje, zbudowanie na nowo łączności z naturą w najbliższej okolicy (nearby nature).
Mikrolasy to nowy pomysł na zazielenianie osiedli, który odpowiada na potrzeby nowoczesnych miast i społeczeństw

 

Ludzkie życie, inteligencja i wolność są wpisane w przyrodę, która wzbogaca naszą planetę i są częścią jej wewnętrznych sił i równowagi. Zdrowe środowisko jest również wytworem… interakcji systemów naturalnych z systemami społecznymi
[Laudate Deum]

 

.